Schowek - Wyszukiwarka ofert

RODO

Informujemy, że Administrator ORINOKO ART & TRAVEL, Anna Wacławczyk prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:
  
1. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja zawartej umowy.
2. Pana/Pani dane osobowe zostaną udostępnione naszym Procesorom w celu dokonania wszelkich rozliczeń zawartej umowy.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na następującej podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 RODO.
4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. W przypadku, gdy odmawia Pan/Pani podania Administratorowi swoich danych osobowych, zawarcie umowy i jej realizacja są niemożliwe.
5. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pana/Pani danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie (art. 7 ust. 3 RODO)
6. Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, wobec obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji na cele ewentualnej kontroli podatkowej.